– Trường Mầm non 1/6 được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2001 trên cơ sở Nhà trẻ 1/6. Trường được xây dựng trên nền đất rộng 1351m2, nằm trên địa bàn trung tâm Thành phố Tân an, gồm 7 phòng học kiên cố. Khuôn viên nhà trường Diện tích sân chơi được thiết kế phù hợp, có cây xanh. Sân chơi đảm bảo an toàn và có 5 loại  đồ chơi ngoài trời theo quy định, và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu.

– Nhà trường được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố Tân An, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An, của Đảng Uỷ, UBND phường I và các ban ngành đoàn thể địa phương, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang hơn. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường có tinh thần đoàn kết tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường mỗi ngày nâng lên, đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Điểm chính: Có 1 điểm trường -Tổng số lớp trong trường: 07 lớp; với tổng số trẻ đầu năm:

1-6

205/101 nữ trong đó: 03 lớp Mầm: 75/31 nữ; 03 lớp Chồi: 90/41 nữ; Nhà trẻ: 40/29 nữ. Cơ sở vật chất tương đối khang trang, đủ phục vụ cho 07 lớp học bán trú.

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo Điều lệ trường mầm non. Có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Tổng số CBGVNV đầu năm: 29 trong đó: CB Quản lý: 02; Giáo viên: 17; Kế toán: 01; Y tế: 01; Văn thư: 01; Cấp dưỡng: 04; Bảo vệ: 02 Tạp vụ: 01; Trình độ GV đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 09/17 Tỷ lệ 52,9%. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên. Kết quả đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt từ khá trở lên